Onze Missie

Hebad is een multisportclub die het badminton en pickleball wil bevorderen als competitie- en recreatiesport. Iedereen kan bij ons op een medisch en ethisch verantwoorde manier sporten, zowel individueel als in teamverband. Wij dragen respect en verbondenheid hoog in het vaandel en bieden stabiliteit aan onze leden. Plezier en uitdaging staan hierbij centraal.

Onze Visie

Algemene visie Hebad BC

Hebad BC wil een badminton- en pikleballclub zijn die op alle niveaus badminton en pickleball kan aanbieden, zowel topsport, wedstrijdsport, jeugdsport, als recreatiesport komen hier aan bod. Om dit aanbod goed te kunnen ondersteunen hebben we onze club onderverdeeld in drie doelgroepen: de jeugdspeler, de recreatiespeler en de competitie-/tornooispeler.

Visie Doelgroep Jeugdspelers

 • Alle aangesloten jeugdspelers begeleiden door gediplomeerde trainers
 • De individuele jeugdspelers van jonge leeftijd in contact te laten komen met badminton (instapleeftijd is 5 jaar)
 • Het talent van onze spelers ontdekken en begeleiden zodat we hen naar een zo hoog mogelijk niveau kunnen brengen
 • Onze jeugdspelers stimuleren voor deelname aan jeugdcompetitie en -tornooien, en dit op zowel Provinciaal, Nationaal als internationaal niveau
 • De drop-out te beperken voor de sport en de club
 • De jeugdspelers voorbereiden op de instroom in de doelgroepen “competitie/tornooispeler” of eventueel “recreant”
 • Momenteel is er geen specifieke werking voor pickleball jeugd

Visie Doelgroep Recreanten

 • Deze doelgroep richt zich vooral op de volwassen leeftijdsgroepen.
 • Badminton en pikleball aanbieden als nevenactiviteit of breedtesport.
 • Initiatielessen aanbieden om de beginselen van het badminton en pikleball onder de knie te krijgen.
 • Een waardig alternatief bieden aan onze spelers uit de jeugdreeksen die geen interesse hebben in competitiesport, zodat ook zij verder kunnen genieten de badmintonsport.
 • Eventuele laatbloeiers toch nog de kans geven om door te groeien naar de competitiesport.
 • Een uitvalshoek bieden aan onze competitiespelers die een stapje terug willen zetten.

Visie Doelgroep Competitiespelers

 • Competitie aanbieden op alle niveaus.
 • Behouden van het team in een van de Nationale reeksen.
 • Doorgroei naar 1ste Liga met zowel onze dames- als herenploeg.
 • Een vaste waarde worden in elk van deze reeksen.
 • Zorgen voor een korte aansluiting tussen onze eerste ploegen en de andere ploegen van dezelfde discipline.
 • Het competitieaanbod aanpassen in functie van onze beschikbare competitiespelers.
 • Onze meest getalenteerde jeugdspelers kunnen inpassen in de bestaande ploegen.
 • Onze jeugd laten doorstromen naar deze doelgroep

Over Hebad vzw

Hebad vzw staat voor "Heusdense Badmintonclub vzw"
Hebad is aangesloten bij de Badminton Vlaanderen onder het stamnummer 70004.
De club is opgericht in 1972, 25/01/1972 om precies te zijn. Op 5 december 2011 zijn we overgegaan van Hebad FV naar Hebad vzw, en sinds 2022 zijn we een koninklijke vereniging.
Hebad is één van de grootste clubs van Limburg, met een eigen trainersstaf.
In totaal telt de club ongeveer 170 leden, waarvan er meer dan de helft onder de 17-jaar zijn.

In 2022 zijn we van start gegaan met onze pickleball afdeling. Hiervoor zijn we aangesloten bij Sport Vlaanderen met clubreferentie 00000000-0000-0000-0000-000000021771.