Hebad heeft zijn aanspreekpunt integriteit (API)

Hebad vzw wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle, gezonde, ethisch verantwoorde en betaalbare manier kan badmintonnen. Wij willen elke jongere en volwassene de kans te geven om in een veilige omgeving hun hobby uit te oefenen. 
Daarom willen we in dit thema preventief handelen en ook werken aan een eigen beleid.
Als eerste stap werd een aanspreekpunt integriteit (API) aangesteld. Hij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens, klachten,...enz heeft in verband met ethische kwesties.
Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over elk grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

De federatie API voor Hebad vzw is Sven PAREDIS en hij is steeds bereikbaar via
Telefoon: + 32 472 562183
Email: api@hebad.be